"Otaniemi on opiskelijan unelmapaikka."

Diplomi-insinööriksi Otaniemessä

Aalto-yliopisto:
Fibre and polymer engineering, erikoistumisena puutekniikka

Otaniemessä on jo pitkä perinne osaavien diplomi-insinöörien kouluttamisessa. Otaniemi on opiskelijan unelmapaikka – kampus on poikkitieteellinen, monikulttuurinen ja kiinnostava ympäristö. Opiskelu on mielekästä, kun tarjolla on tiivis tukiverkosto ja paljon aktiviteetteja myös opiskelujen ulkopuolella. Otaniemessä on mahdollista opiskella puutekniikkaan liittyviä opintoja ja saada kattava koulutus puualan työtehtäviin.

Puu on tulevaisuuden materiaali – se on muun muassa ympäristöystävällinen, ominaisuuksiltaan monipuolinen ja lisäksi miellyttävä. Puutuotteilla on jo nyt mahdollista korvata lähes kaikki öljypohjaiset tuotteet, mutta kehitystyötä tarvitaan vielä. Meillä Suomessa on metsävarantoja runsaasti, joten metsäteollisuus tulee jatkossakin olemaan tärkeimpiä vientituotteitamme. Puualan opiskelu on siis sijoitus tulevaisuuteen, mikä ei varmasti mene hukkaan!

Opiskelu

Opinnot ovat jaettu kahteen tutkintoon: kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Opiskelija saa oikeuden molempiin tutkintoihin sisään päästyään. Puualan koulutukseen tähtäävän opiskelijan kannattaa opiskella aluksi kemiantekniikan kandidaattiohjelmassa. Kandidaattivaiheessa opetellaan matemaattis-luonnontieteellinen perusta, eli opintoihin kuuluu matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa sekä bio- ja insinööritieteitä. Insinööritaitojen lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet liiketoimintaan, ongelmanratkaisuun sekä ryhmätyötaitoihin.

Maisterivaihe on kokonaan englanninkielinen, ja opiskelijalla on valittavana erilaisia syventymiskohteita. Puutekniikan opintoja on mahdollista suorittaa pääaineessa nimeltä ”Fibre and polymer engineering”. Pääaineessa opiskelija perehtyy puuhun materiaalina sekä puun ominaisuuksiin ylipäätään. Opintoihin kuuluu myös mielenkiintoisia projektitöitä yritysten kanssa sekä kuituihin ja puuhun liittyvää käytännön kokemusta laboratoriossa.

Työtehtävät

Koulutus antaa hyvän pohjan työelämää varten, ja työllisyysprosentti on huippuluokkaa. Diplomi-insinöörejä tarvitaan puualalle koko ajan lisää, ja työtehtävät ovat varsin laajat. Koulutus antaa pohjan työskennellä muun muassa työnjohdossa, tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Vapaavalintaisten opintojen myötä omaa osaamistaan on helppo kehittää haluamaansa suuntaan.

Tervetuloa Otaniemeen opiskelemaan puuta, pitämään hauskaa ja samalla luomaan tulevaisuuden Suomea!

Lisätietoa:
Kandidaattiohjelma
Maisteriohjelma