"LAMK on puuosaamisen ykköspaikka. Tervetuloa opiskelemaan ja luomaan tulevaisuuden puutekniikkaa!"

Puutekniikan insinööriksi Lahdessa

Lahden ammattikorkeakoulu:
Insinööri (AMK), Puutekniikka

Muista ammattikorkeakoulujen yhteishaku 20.3.−3.4.2019!

Puutekniikan insinöörikoulutus kattaa monipuolisesti puutuoteteollisuuden toimialat, kuten saha-, puulevy-, huonekalu-, puusepän- ja puurakenneteollisuuden. Puuinsinöörien koulutus aloitettiin Lahdessa jo yli 40 vuotta sitten. Lahden alue on Suomen suurin ja monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä, joten koulutus istuu kaupunkiin erityisen hyvin. Yhteistyö alan yritysten kanssa on tiivistä. Opiskelijoille mielekkäät projektitehtävät tuottavat puutuoteteollisuuden tarvitsemia tutkimuksia ja innovaatioita, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus olla rakentamassa niin omaa kuin koko alan tulevaisuutta.

Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista, uusiutuvaa raaka-ainetta korkealaatuisiksi tuotteiksi, joista suuri osa viedään kansainvälisille markkinoille. Teollisuuden tuotantomenetelmät ovat nykyaikaisia, ja niissä hyödynnetään tietotekniikan sovellutuksia ja automaatiota.

Opiskelu

Alan opinnot Lahden ammattikorkeakoulussa tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen. Tutkintoon sisältyvät kaikki suuntautumisen mukaiset keskeiset materiaalityypit, joiden jatkojalostuksessa yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Koulutus on monimuotoista ja tapahtuu yhteistyössä alan yritysten kanssa (esimerkiksi yhteistyöprojektit, tutkimushankkeet ja työharjoittelut niin kotimaassa kuin ulkomailla).

AMK-tutkinnon keskeisiä opiskelualueita ovat

• jalostetut puutuotteet ja niiden tuotantomenetelmät
• tuotekehitys
• puutuotteiden markkinointi
• tutkimus- ja kehitysprojektit
• projektityöskentely yhteistyössä yritysten kanssa.

LAMK:n uudella puukaupallisella linjalla voit nyt yhdistää puutekniikan opintoihin kaupallista alaa ja tradenomiopintoihin puutekniikkaa. Syksystä 2018 alkaen puutekniikkaa opiskellaan myös uudella ja upealla kampuksella!

Työtehtävät

Kattavat opinnot puutuoteteollisuuden eri aloilta luovat hyvät mahdollisuudet toimia tärkeän teollisuudenalamme vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä kotimaassa tai kansainvälisesti. Puuinsinööri tuntee teollisuuden saha- ja puulevyteknologiasta aina pitkälle jalostettuihin kaluste- ja rakennusteollisuuden tuotteisiin. Koulutus antaa hyvät ja monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden tai puutuotteiden markkinoinnin parissa.

Puutekniikan insinööri toimii esimerkiksi puutuoteteollisuuden kehitys- ja johtotehtävissä, puutuotteiden markkinointitehtävissä tai tehdassuunnittelutehtävissä. Hakeutua voi myös puutalo- ja puurakenneteollisuuden tuotannon tai suunnittelun tehtäviin.

Lahden ammattikorkeakoulu on Suomen puuosaamisen ykköspaikka. Tervetuloa opiskelemaan ja luomaan tulevaisuuden puutekniikkaa!