"3D-mallit ovat vain pieniä esimerkkejä siitä, kuinka puu saa pian täysin uudenlaisia ominaisuuksia."

Opiskelijaprojekti: 3D-viilu

Opinnäytetyö, kevät 2014:
Puusta ja muoveista muodokas 3D-viilu


”Muovimateriaalista riippuen puulevy saatiin ominaisuuksiltaan hyvin joustavaksi matoksi tai tukevaksi muodoksi, kuten kulhoksi. Pinnan kuviointi saatiin aikaan laserilla, joka poltti pintapuun tiettyyn syvyyteen, jotta jyrkemmät muodot tulivat mahdollisiksi.”

Tavoite:
Tavoitteena oli luoda puusta ja muoveista uusi taipuisa viilu, jolla olisi normaaliin viiluun ja erikoisviiluihin nähden huomattavasti paremmat mahdollisuudet jyrkkiin muotoihin.

Toteutus:
Projekti tutki uuden 3D-viilun rakennemahdollisuuksia. Pääperiaate oli, että kahden viilun väliin liitettiin muovikalvo sen mukaan mitä ominaisuuksia materiaalille haluttiin. Lisäksi materiaalin taipumisominaisuuksiin vaikutettiin pinnan kuvioinnilla, joka tehtiin laserleikkurilla. Viilulevyjen välissä käytettiin muun muassa PVC-kalvoa, liima-tiivistemassoja ja lämpömuovattavaa muovia. Muovimateriaalista riippuen puulevy saatiin ominaisuuksiltaan hyvin joustavaksi matoksi tai tukevaksi muodoksi, kuten kulhoksi. Pinnan kuviointi saatiin aikaan laserilla, joka poltti pintapuun tiettyyn syvyyteen, jotta jyrkemmät muodot tulivat mahdollisiksi.

Lopputulos:
Onnistuneen projektin aikana saatiin kehiteltyä uusia 3D-viilun protomalleja. Vielä on kuitenkin paljon kehitystyötä edessä, jotta materiaali saadaan tuotettua kustannustehokkaasti ja sen ominaisuudet testattua. Uudet 3D-viilun protomallit ovat vain pieniä havainnollisia esimerkkejä siitä, miten puulevyyn saadaan pian täysin uudenlaisia, jopa toista materiaalia vastaavia ominaisuuksia.