"Muovivahvisteinen kulmaliitos poikkesi muista ulkonäöltään, valmistettavuudeltaan ja joustavuudeltaan."

Yritysprojekti: Ekowat-ikkunan kulmaliitos

Yritysprojekti:
Puuta ja muovia yhdistämällä joustava kulmaliitos


”Muovivahvisteinen kulmaliitos poikkesi ulkonäöltään muista. Alunperin muovin liittämisellä haettiin muovin erikoisominaisuuksia, kuten eristävyyttä. Yksi liitoksen valmistettavuuden kulmakivistä oli muovin nopea jähmettymisaika. Lujuuskokeessa liitos osoittautui huomattavasti muita joustavammaksi.”

Tavoite:
Tavoitteena oli kehittää uusi ja aiempaa edistyksellisempi liitos Ekowat-ikkunan kulmaliitoksiin.

Toteutus:
Työ aloitettiin analysoimalla eri kulmaliitostyypit, joita ikkunoissa käytettiin. Sen jälkeen tehtiin prototyypit muutamista liitostyypeistä, joita uudessa mallissa voitaisiin käyttää. Lisäksi normaaleista, perinteisistä malleista poiketen tehtiin muutamat protokappaleet, joissa käytettiin apuna muovia. Tämä kokeilu liittyi teemaan, jossa haettiin monialaisia ratkaisuja, pääasiallisesti puuta ja muovia. Muovivahvisteinen kulmaliitos poikkesi myös ulkonäöltään muista liitostyypeistä. Alunperin muovin liittämisellä liitokseen haettiin muovin erikoisominaisuuksia, kuten eristävyyttä. Muovi pursotettiin kahden puukappaleen väliin, muoville koneistettuihin kohtiin. Yksi liitoksen valmistettavuuden kulmakivistä oli muovin nopea jähmettymisaika, mikä nopeutti huomattavasti liitoksen valmistamista. Lopuksi eri liitostyypeille tehtiin lujuuskoe, jossa niitä painettiin kulmasta. Huomattavinta tässä oli puu-muoviliitoksen lujuusarvot, sillä liitos osoittautui huomattavasti muita joustavammaksi.

Lopputulos:
Projektin tuloksena saatiin aikaan liitostyyppi, joka on esteettisesti kaunis, lujuusarvoiltaan mielenkiintoinen ja erikoisominaisuuksiltaan vielä tutkimaton. Paljon jäi vielä tutkimatta, mutta lopputulos oli kuitenkin positiivinen, sillä luotu liitos vastasi pitkälti projektin tavoitteita.