"Yhdistä puutekniikka ja liiketalous – kasvata oma rahapuu!"

Uutta haluttua osaamista – puutekniikka & kaupalliset

Lahden ammattikorkeakoulu on käynnistänyt uuden puukaupallisen koulutuksen. Puukaupallinen linja täydentää puutekniikan insinöörien osaamista kaupallisilla ja tradenomien opintoja puuteknisillä opinnoilla. Aloitteen puukaupallisesta täsmäkoulutuksesta teki teollisuus, joten nämä kaksi alaa yhdistävälle osaamiselle on todistettavasti tarvetta. Puukaupallisen linjan menestyjätyypit valitaan toisen vuoden opiskelijoiden joukosta.

Puukaupallisen opintokokonaisuuden voi suorittaa ainoastaan LAMKissa. Räätälöitävä opintopolku yhdistelee olemassa olevia koulutuksia siten, että puutekniikan opiskelija syventyy 30 opintopisteen verran kaupalliseen alaan ja tradenomiopiskelija vastaavasti puutekniikkaan. Opiskelijalle puukaupallinen tarjoaa yksilöllistä ja uutta osaamista sekä tiiviin yhteyden yritykseen, joka tarvitsee juuri hänen osaamistaan. Kummiyritys saa sitouttamalla ja kasvattamalla itselleen osaavan työntekijän.

Työelämäyhteistyö on vahvasti mukana uudessa opintokokonaisuudessa. Luvassa on muun muassa tuotantoharjoittelu, ammattiharjoittelu esimerkiksi työnjohdon tai myynnin tehtävissä sekä opinnäytetyö opinnäytetyö kummiyritystäkin hyödyttävästä kehittämisaiheesta. Opintopolun suunnitteleluun osallistuvat ohjaavien opettajien lisäksi myös yritys ja opiskelija.

Yrityksistä keväällä 2016 käynnistetyssä pilotissa ovat mukana UPM-Kymmene Oyj, Koskisen Oy ja Penope Oy. Tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja aloittavat valmistuttuaan työt kummiyrityksissään.