"Puun jatkojalostuksessa yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys."

Tulevaisuuden puutekniikka

Tule luomaan
tulevaisuuden puutekniikkaa!

Muista ammattikorkeakoulujen yhteishaku 20.3.−3.4.2019!

Kun metsuri on metsätyönsä tehnyt, mitä sitten?
Vaikka mitä – sinä päätät!

Lahdessa voit opiskella puutuoteteollisuuteen erikoistuneeksi puutekniikan insinööriksi. Puutekniikan AMK-tutkinnot tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen. Puun jatkojalostuksessa yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Monimuotoinen yhteistyö alan johtavien yritysten kanssa merkitsee esimerkiksi yhteisiä projekteja ja tutkimushankkeita sekä työharjoittelua niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hae elämäsi opiskelupaikkaa!

Puu 2.0 – tämän vuosituhannen ratkaisut

Puu on Suomelle elintärkeä luonnonvara. Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista ja uusiutuvaa raaka-ainetta korkealaatuisiksi tuotteiksi, joista suuri osa viedään kansainvälisille markkinoille. Teollisuuden tuotantomenetelmät ovat nykyaikaisia, ja niissä hyödynnetään tietotekniikan sovelluksia ja automaatiota.

Puutekniikan keskeiset opiskelualueet ovat:

• jalostetut puutuotteet ja niiden tuotantomenetelmät
• tuotekehitys
• puutuotteiden markkinointi
• tutkimus- ja kehitysprojektit
• projektityöskentely yhteistyössä yritysten kanssa.