"Yristysyhteistyöstä saa hyviä kontakteja tulevaisuuden työnhakuun."

RADIO | Puutuoteteollisuuteen iskee pula vauhkosista


Yläastevuosina Henri Vauhkoselta vierähti puukäsitöiden parissa yhdeksänkin tuntia viikossa. Lukiolaisena hänen huoneensa kalusteet olivat jo pitkälti omaa tuotantoa. Puutekniikan insinööriopinnoissa suurin yllätys on ollut mittava yritysyhteistyö, jossa pääsee tutustumaan yritysten toimintaan ja saa kontakteja tulevaan. Suomalainen puutuotealan osaaminen on kuitenkin vaarassa, sillä ainoaksi insinöörien koulutuspaikaksi jäävä Lahti ei välttämättä pysty vastaamaan kysyntään.

Yläasteen kannustava opettaja sai puutekniikan opiskelija Henri Vauhkosen hurahtamaan puutöihin. Yläastevuosina puukäsitöiden parissa vierähti yhdeksänkin tuntia viikossa. Ei siis ihme, että lukiolaisena hänen huoneensa kalusteet olivat jo pitkälti omaa tuotantoa. Suosikkipuu on helposti muokattava ja riittävän kova suomalainen koivu. Tosin esimerkiksi rumpujen valmistusta voisi kokeilla uppotukistakin, sillä sen syyt ovat tiheässä ja pihka vähissä. Tuottavuus taas olisi miehen käsityksen mukaan parhaimmillaan viiluksi sorvatusta tukista tehdyissä hienoissa vanerituotteissa.

Puutekniikan insinööriopinnot Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) ovat olleet Henri Vauhkoselle tähän mennessä varsin mielenkiintoisia. Suurin yllätys on ollut yritysyhteistyön määrä. Ihan kaikkiin projekteihin ei ole edes aika riittänyt. Yhteistyöprojekteissa pääsee tutustumaan yritysten toimintaan ja saa kontakteja tulevaisuutta varten. Käytännön töiden osuus opiskeluun käytetystä ajasta on noussut arviolta jo 70 prosenttiin.

LAMK:n puutekniikan vastuuopettaja Jari Suominen on huolissaan puutekniikan osaamisesta Suomessa, sillä Lahti on jäänyt nyt jo ainoaksi alan insinööriopintoja tarjoavaksi oppilaitokseksi. Pula osaajista ei näy vielä, sillä koulutuksen lopettaneiden oppilaitosten viimeisillä vuosikursseilla opinnot ovat vielä kesken. Pula puutekniikan insinööreistä iskee puutuoteteollisuuteen 2010-luvun lopulla. Lahdella on pitkät perinteet sekä puutuoteteollisuuden että puutekniikan koulutuksen keskuksena. Lahdessa ja sen lähialueilla on paljon puutuoteyrityksiä, jotka tarjoavat myös harjoittelupaikkoja LAMK:n opiskelijoille.


Haastattelu: Yleisradio / Pirjo Koskinen (julkaistu Ylen luvalla)
Kuva ja referaatti: Pieni viestintätoimisto / Kimmo Pitkänen