"Puusta syntyy uskomaton määrä erilaisia tuotteita."

Puun sankari: Antti Rannos, tuotepäällikkö (Penope Oy)

Suomen vihreää kultaa


”Puualalta voi työllistyä melkein mihin vain. Aloja, joissa tarvitaan puualan koulutusta, on uskomattoman paljon. Opinnot ovat antaneet vahvan yleiskuvan puutuotteista ja niiden valmistuksesta. On paljon helpompi mennä ensimmäiselle asiakaskäynnille vaikkapa lastulevytehtaaseen, kun tietää suunnilleen miten prosessi toimii.”

Puualalle:
Suomen vihreä kulta. Suoritin peruskoulun jälkeen Kurun Metsäoppilaitoksessa yhdistelmätutkinnon lukio/metsätalouden perusteet. Metsäteollisuus ja puun jatkojalostus alkoi kiinnostaa. Ennen kouluja kuvittelin puualan olevan mekaanista metsäteollisuutta. Näkemys on muuttunut täysin. Nykyään tunnen koko ketjun, kannolta hienojalosteeksi. Yhdestä puusta syntyy uskomaton määrä erilaisia tuotteita, esim. lankkua, lautaa, sellua, viilua, levytuotteita… Puusta on moneksi, kuten sanotaan.

Opinnoilla alan töihin:
Valmistuin vuonna 2008. Olen toiminut vaneritehtaalla projekti-insinöörinä ja elintarviketeollisuuden myyntitehtävissä. Nykyään vastaan Penope Oy:ssä puuntyöstökoneiden terien, hiomatuotteiden ja liimojen hankinnasta ja myynnistä. Eli ostan varastoon ja projekteihin tarvittavat määrät tuotteita, pääsääntöisesti Euroopasta. Päämiehillä ja messuilla vierailen muutaman kerran vuodessa. Suomessa tapaan asiakkaita viikoittain (asiakassuhteiden ylläpitoa ja uusasiakashankintaa). Työnkuvaan kuuluu myös Penopen myymien koneiden varustaminen yhdessä aluemyyjien ja tuotevastaavien kanssa.

Opiskelu:
Parasta opiskelussa oli joustava, kurssimuotoinen opiskelu sekä itsenäisesti rakennettavat jaksot.

Kesätyöt ja työharjoittelut:
Kesätöitä tarjosivat Finnforestin Vilppulan saha, Metsä-Tissuen Mäntän paperitehdas, Versowood, UPM-Kymmene Woodin Heinolan vaneritehdas ja UPM-Kymmenen Lahden vaneritehdas. Työharjoittelupaikat olivat Heinolan vaneri ja Lahden vaneri

Opintoprojektit:
Työharjoitteluissa tein pääsääntöisesti pienprojekteja laadun tarkkailun ja parantamisen parissa. Insinöörityön tein vanerivarastojen hallinnasta.

Puualan tulevaisuus:
Suomessa on edelleen todella vahva puuteollisuuden ja jatkojalostuksen osaaminen. Nyt tähdätään entistä tehokkaampiin tuotantomenetelmiin, etenkin joustavuus tuntuu olevan ajan trendi. Jos pystyy tuottamaan pieniä sarjoja tehokkaasti, on vahvoilla. Bulkkituotanto näyttää siirtyvän halvemman työvoiman maihin, mutta uskon laadukkaiden ja korkean jalostusasteen tuotteiden kantavan puualaa Suomessa jatkossakin. Tuotekehitykseen, laitehankintoihin ja koulutukseen on Suomessa syytä panostaa entistä enemmän. Tulevaisuuden tuotteissa yhdistetään entistä useammin puuta ja muita materiaaleja.

Urasuunnitelmat:
Tykkäsin yhdistää analyyttisen konttorityön ja liikkuvamman myyntityön. Penopelle tuli paikka hakuun, ja päätin sitä hakea. Tuotepäällikkönä nämä kaksi eri tehtävänkuvaa yhdistyvät loistavasti. Uskon pysyväni vastaavissa tehtävissä.