"Omalle alalle sovellettavissa olevia ratkaisuja voi löytyä yllättävistäkin suunnista, pitää siis olla valppaana."

Puun sankari: Antti Lankinen, R&D Engineer (Raute Oyj)

Tulevaisuuden ennakointia ja tehokkuuden kasvattamista

”Insinöörin olisi syytä pystyä ennakoimaan tulevaa. Lisäksi tekniikka kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, joten pysyäkseen kehityksen kelkassa insinööriltä tulee löytyä paloa ja uteliaisuutta tutkailla ympärillä tapahtuvaa laaja-alaisesti. Osallistun usein uusien, raaka-ainetta säästävien ja tehokkaammin hyödyntävien sekä entistä energiatehokkaampien ratkaisuiden kehittämiseen.”

Työ:
Valmistuin puutekniikan insinööriksi vuonna 2011, ja olen nyt R&D Engineer Raute Oyj:ssä. Tehtäviini kuuluvat vaneriin ja viiluun sekä niiden valmistamiseen liittyvät testaukset. Myös mekaniikkasuunnittelua tulee tehtyä hieman, kun testauksilta ehtii.

Minä insinöörinä:
Pidän eniten käytännönläheisistä työtehtävistä. Olen utelias uusille asioille ja haasteille, ja halu kehittyä ammatillisesti on kova. Insinöörin olisi syytä pystyä ennakoimaan tulevaa. Jos tai kun se ei aina onnistu tai ole edes mahdollista, tulee insinöörin pystyä ratkaisemaan eriasteisia ongelmia. Lisäksi tekniikka kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, joten pysyäkseen kehityksen kelkassa insinööriltä tulee löytyä paloa ja uteliaisuutta tutkailla ympärillä tapahtuvaa laaja-alaisesti. Myös omalle alalle sovellettavissa olevia ratkaisuja voi löytyä yllättävistäkin suunnista, pitää siis olla valppaana.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:
Osallistun usein uusien, raaka-ainetta säästävien ja tehokkaammin hyödyntävien sekä entistä energiatehokkaampien ratkaisuiden kehittämiseen. Tämä kaikki tehdään, jotta resursseja saataisiin tehokkaampaan käyttöön ja asiakkaidemme valmistamien puutuotteiden laatu paranisi – mikä tietenkin edelleen vaikuttaa esimerkiksi huonekalujen kestävyyteen ja rakentamisen laatuun.

Hyödyt LAMKin tekniikan alan insinööriopinnoista:
Sain hyvät insinöörin perustaidot, joita on sitten omien ja työnantajien tarpeiden mukaan kehitetty ja täydennetty edelleen.