"Kansainvälisyyden ja verkostoitumisen tärkeyttä ei turhaan korostettu."

Puun sankari: Antti Komulainen, suunnitteluinsinööri (Raute Oyj)

Automaatiosta tehoa ja turvallisuutta

”Teollisen internetin mahdollisuudet alkavat konkretisoitua uusina palvelutuotteina, ja nämä tuovat lähivuosina paljon positiivisia muutoksia ympäröivään maailmaan. Sain opinnoista erinomaisen perustan olemassa olevan tiedon etsintään ja hyödyntämiseen sekä olennaisia taitoja havaintojen ja ideoiden esittämiseen.”

Työ:
Työskentelen tuotannon tukipalveluissa suunnitteluinsinöörinä. Käytännössä työ pitää sisällään erilaisia kehityshankkeita firman sisällä sekä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Minä insinöörinä:
Innostun uusista keksinnöistä ja samalla kunnioitan vanhaa, mutta kaikkea tulee myös kyseenalaistettua. Firman pikkujouluissa teimme kollegan kanssa Periscope-gallupin, jossa kysyttiin insinöörin tärkeintä työkalua. Vaihtelevien vastausten joukosta ykköseksi nousi pää/aivot. Totta kai tekniset asiat täytyy hallita ja työtehtävistä riippuen joihinkin softiin on todennäköisesti välttämätöntä erikoistua. Ydintä on myös oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:
Rauten asiakkailleen toimittamilla laitteilla on merkittävä vaikutus puuraaka-aineen tehokkaaseen käyttöön ja energiankulutuksen minimointiin. Automaatio tekee tuotannosta tehokkaampaa ja parantaa samalla työturvallisuutta. Teollisen internetin mahdollisuudet alkavat konkretisoitua uusina palvelutuotteina, ja nämä tuovat lähivuosina paljon positiivisia muutoksia ympäröivään maailmaan.

Hyödyt LAMKin tekniikan alan insinööriopinnoista:
Sain opinnoista erinomaisen perustan olemassa olevan tiedon etsintään ja hyödyntämiseen sekä olennaisia taitoja havaintojen ja ideoiden esittämiseen. Myöskään kansainvälisyyden ja verkostoitumisen tärkeyttä ei turhaan korostettu.