"Puun tuntemuksesta materiaalina on ollut paljon hyötyä rakennusalan opinnoissa."

Puun sankari: Arttu Valkama (rakennustekniikan opiskelija, HAMK)

Tuplasti jatko-opiskelija

”Suoritin ammattikoulussa puualan perustutkinnon ja sen jälkeen työskentelin alalla pari vuotta. Työtä tehdessä huomasin, että jatko-opiskelu voisi olla järkevä vaihtoehto. Oli luontevaa lähteä opiskelemaan puutekniikkaa Lahden ammattikorkeakouluun. Valmistumisen jälkeen päätin hakea opiskelemaan vielä rakennustekniikkaa ja pääsin Hämeen ammattikorkeakouluun. Puun tuntemuksesta materiaalina on ollut paljon hyötyä rakennusalan opinnoissa. Puulla on pieni hiilijalanjälki, ja sitä on alettu käyttää yhä enemmän julkisessa rakentamisessa sekä kerrostalojen rakentamisessa.”

Suoritin ammattikoulussa puualan perustutkinnon ja sen jälkeen työskentelin alalla pari vuotta eri tehtävissä. Työtä tehdessä huomasin, että jatko-opiskelu voisi olla järkevä vaihtoehto. Ammattikoulupohjan jälkeen oli luontevaa lähteä opiskelemaan puutekniikkaa Lahden ammattikorkeakouluun. Puu on aina kiinnostanut minua materiaalina, se on lämmin ja helposti työstettävä materiaali.

LAMKissa parasta olivat ammattiaineet, joiden oppitunneilla pääsi tekemään erilaisia asioita käytännössä. Esimerkiksi huonekalutekniikan kurssi oli mielenkiintoinen, ja sen aikana jokainen pääsi valmistamaan oman huonekalun. Lisäksi yritysvierailut olivat mielenkiintoisia.

Opiskelun ohella käytävät työharjoittelujaksot suoritin Lammin Ikkuna Oy:ssä. Ensimmäisenä vuotena työskentelin erikoispuuseppänä ja valmistin ikkunoita. Toisena ja kolmantena vuotena vietin kesän tuotannonsuunnittelun ja työnjohdon parissa.

Opinnäytetyöni tein työharjoittelujaksojen ansiosta Lammin Ikkunalle. Työni aihe oli erikoisikkunoiden tuotettavuuden parantaminen. Opinnäytetyön teon jälkeen valmistuin LAMKista vuonna 2015.

Valmistumisen jälkeen päätin hakea opiskelemaan vielä rakennustekniikkaa ja pääsin Hämeen ammattikorkeakouluun. Opiskeluni ovat edenneet tavallista nopeammin, koska olen saanut hyväksiluettua paljon kursseja puutekniikan opiskelun ansiosta. Muun muassa matikan, kemian, kielet ja suurimman osan fysiikan kursseista. Puun tuntemuksesta materiaalina on ollut paljon hyötyä rakennusalan opinnoissa.

Puualan tulevaisuus Suomessa näyttää mielestäni melko hyvältä. Puulla on pieni hiilijalanjälki, ja sitä on alettu käyttää yhä enemmän julkisessa rakentamisessa sekä kerrostalojen rakentamisessa.