"Puurakentamisella ja puun käyttämisen edistämisellä on maailmanlaajuisesti positiivisia vaikutuksia."

Puun sankari: Esa Hynninen, projekti-insinööri (Versowood Oy)

Liimapuuprojektista toiseen – puulla positiivinen vaikutus talouteen ja ympäristöön

”Puun käyttäminen tukee suomalaista työelämää ja taloutta. Mitä enemmän puuta käytetään, sitä parempi – tietenkin ympäristön ehdoilla. Opiskelu antoi minulle laajat mahdollisuudet puualalla toimimiseen. Insinöörinä olen monipuolinen ja kykenevä toimimaan monen eri projektin kanssa samanaikaisesti.”

Työ:
Työskentelen Versowood Oy:ssä nyt neljättä vuotta liimapuuprojektien parissa. Toimin sekä myynnin että suunnittelun parissa.

Minä insinöörinä:
Insinöörinä olen mielestäni monipuolinen ja kykenevä toimimaan monen eri projektin kanssa samanaikaisesti. Työ Versowoodin projektien parissa on kehittänyt minussa näitä ominaisuuksia. Mielestäni työelämässä ei ole varaa fokusoitua liiaksi tiettyyn projektiin, vaan on oltava valmis lähes lennosta vaihtamaan projektia. Insinöörinä pyrin aina selvittämään asiat mahdollisimman sujuvasti ja viemään asiat nopeasti loppuun asti, jotta vältytään turhalta tehtävien ruuhkautumiselta. Mielestäni insinöörin osaamisen ydin on osata sisäistää asiat nopeasti ja omata laaja näkemys työhön sisältyvistä asioista.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:
Puurakentamisella ja puun käyttämisen edistämisellä on maailmanlaajuisesti positiivisia vaikutuksia. Puun käyttäminen tukee myös suomalaista työelämää ja taloutta. Mitä enemmän puuta käytetään, sitä parempi – tietenkin ympäristön ehdoilla. Puu on pyrittävä jatkojalostamaan pitkälle ja käyttämään niin laajasti kuin mahdollista. Työssäni liimapuuprojektien parissa jatkojalostus on viety pitkälle, ja sitä kautta sillä on laajat positiiviset vaikutukset talouteen ja ympäristöön.

Hyödyt LAMKin tekniikan alan insinööriopinnoista:
Opiskelu antoi minulle laajat mahdollisuudet puualalla toimimiseen. Työelämässä on nykyään helppo hakea lisäkoulutusta työnkuvan sitä vaatiessa. Itsekin olen käynyt rakennesuunnitteluun liittyvää lisäkoulutusta.