"Uuden luominen tai jonkin olemassa olevan luominen uudella tavalla ovat minulle mieleisiä tehtäviä."

Puun sankari: Henri Voitto, tuotantopäällikkö (Tenwood Oy)

Opinnot täydensivät ammattitutkinnon

”Uuden luominen tai jonkin olemassa olevan luominen uudella tavalla ovat minulle mieleisiä tehtäviä. Insinöörin tulisi olla avarakatseinen ja osata poimia tietoa poikkeuksellisistakin paikoista. Luovuuden ja teknisen ammattitaidon avulla niistä pitäisi kehittää lähtökohtaa parempi ratkaisu. Nykyiseen työhöni opinnot antoivat suoraan paljon.”

Työ:
Valmistuin puutekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta keväällä 2012. Saman vuoden syksyllä aloitin työskentelyn tuotantopäällikkönä kuormalavoja ja pakkauksia valmistavassa Tenwood Oy:ssä.

Minä insinöörinä:
Olen hyvin käytännönläheinen ja tarkka työssäni. Puuala ja työskentely puun parissa ovat kiinnostaneet minua jo ihan lapsesta saakka. Uuden luominen tai jonkin olemassa olevan luominen uudella tavalla ovat minulle mieleisiä tehtäviä. Olen hyvin pitkäjännitteinen, ja jaksan keskittyä hankaliinkin tehtäviin niiden vaativan ajan – periksi en helpolla anna. Mielestäni insinöörin tulisi olla avarakatseinen ja osata poimia tietoa poikkeuksellisistakin paikoista. Luovuuden ja teknisen ammattitaidon avulla niistä pitäisi kehittää lähtökohtaa parempi ratkaisu. Jatkuva itsensä kehittäminen ja yleinen kiinnostus uusiin asioihin ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:
Kun asiakkaamme ovat lähettämässä tavaraa maailmalle, tarvitaan tuotteille jokin alusta tai pakkaus. Omalla työlläni vastaan siihen asiakkaiden tarpeeseen, ja järjestän oikeanlaiset pakkaukset oikeaan paikkaan sovittuna aikana. Olen monella tehdasalueella bongannut tummuneesta ja ei-niin-suorasta kuormalavapinosta meidän merkinnöillämme varustettuja kuormalavoja, jotka ovat kiertäneet maailmaa ja palvelleet jo monia eri asiakkaita. Eli periaatteessa myös siinä näen työni jälkeä.

Hyödyt LAMKin tekniikan alan insinööriopinnoista:
Minulla oli pohjakoulutuksena ammattikoulututkinto, joten uutta asiaa tuli erityisesti teoreettisissa aineissa. Käytännön harjoitteissa opin tuntemaan puuta materiaalina paljon perusteellisemmin ja huomaamaan kuinka monimutkaista se onkaan. Nykyiseen työhöni opinnot antoivat suoraan paljon, muun muassa lean-ajattelun, teknisen piirtämisen ja laskentatoimen osalta.