"Jos suunnittelutyöt kiinnostavat, kannattaa opiskella puurakenteiden ja yleensäkin rakenteiden suunnittelua mahdollisimman pitkälle. Töitä löytyy takuuvarmasti."

Puun sankari: Janne Inkinen, tekninen päällikkö (Koskisen Oy)

Puurakennesuunnittelijoille on kysyntää


”Jos aikoo hakea ammattikorkeakouluun insinööriopintoihin, niin voi vain suositella puutekniikan opintoja – etenkin puurakennetekniikkaa. Etenkin puurakennesuunnittelijoista on huutava pula!”

Puualalle:
Osittain se oli sattumankauppaa. Harkitsin LAMK:n puutekniikkaa ja Maasotakoulua. Molempiin oli paikka, mutta lopulta päätin tulla Lahteen. Valintaan vaikuttivat osin se, että olen kotoisin Nastolasta ja isäni oli puuseppä. Hänellä oli oma toiminimi, Tommon Paja.

Opinnoilla alan töihin:
Valmistuttuani keväällä 2005 laitoin avoimen hakemuksen Koskiselle, ja siitä se sitten lähti. Minuun oltiin yhteydessä hyvinkin pian, sillä talotehtaalla sattui olemaan paikkoja auki. Toimenkuva on nykyisin laaja. Aiemmin olin kehitysinsinöörinä ja sitä ennen precut-rakennesuunnittelijana. Asiakastapaamisia on usein, ja olen koko ajan useissa projekteissa mukana. Ulkomaille olen tehnyt silloin tällöin messu- ja tutustumisreissuja. Puualalta voi löytää todella mielenkiintoisia työtehtäviä ja puuinsinööreistä on pulaa. Jos suunnittelutyöt kiinnostavat, kannattaa opiskella puurakenteiden ja yleensäkin rakenteiden suunnittelua mahdollisimman pitkälle. Töitä löytyy takuuvarmasti.

Tiedot ja taidot käytössä:
Suurin apu on ollut puurakenteiden opinnoista ja opinnäytetyöstä. Puualalla, kuten varmasti myös muilla aloilla, tulee kehittyä jatkuvasti. Koulu antaa pohjaa, mutta kaikki on lopulta itsestä kiinni. Jokainen joutuu opettelemaan ja selvittelemään asioita jatkuvasti. Omaa panosta ja oma-aloitteisuutta tarvitaan.

Opiskelu:
Opin toimimaan hyvinkin omatoimisesti ja itsenäisesti. Opinnäytetyön myötä olen nykyisessä työtehtävässäni. En saanut aihetta mistään yrityksestä, mutta opettaja Topi Koistinen antoi minulle rakennesuunnittelua koskevan aiheen. Suunnittelin kaksikerroksisen paritalon rakenteet ja vertailin Eurokoodeja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Tehtävä oli haastava, mutta se lisäsi tietotaitoa niin paljon, että saatoin hakea talotehtaalle rakennesuunnittelutehtäviin. Kannustan siis ehdottomasti tekemään opinnäytetyön itseä aidosti kiinnostavasta aiheesta, vaikka ilman tilaavaa yritystä. En saanut työstäni korvausta, mutta kun tein työn intohimolla, valitsi Puuteollisuus ry opinnäytteeni vuoden 2005 parhaaksi ammattikorkeakoulun puutekniikan opinnäytteeksi. Sain siitä 1 000 euron stipendin. Kannatti siis ahertaa!

Kesätyöt ja työharjoittelut:
Kesätöissä ja harjoittelussa olin Starkin puutavaranoutopihalla ja rakentajapalvelussa.

Opintoprojektit:
Opintoprojekteina minulla oli esimerkiksi tehdassuunnittelua ja puun kuivaukseen liittyvää projektia.

Puualan tulevaisuus:
Uskon, että puun käyttäminen julkisessa rakentamisessa lisääntyy. Myös puukerrostalorakentaminen saattaa lisääntyä. Pientalorakentamisessa puu on ollut kautta aikojen ykkösmateriaali, ja näin tullee olemaan jatkossakin. Kasvun mahdollisuuksia on etenkin kerrostaloissa ja julkisissa kohteissa, kuten kouluissa ja hoivakodeissa.