"En varmasti olisi tässä työssä, jos olisin opiskellut jotakin muuta."

Puun sankari: Saija Korpela, vuoropäällikkö (Koskisen Oy)

Puualalla on hyvä tulevaisuus

”Olen aina ollut niin sanotusti tekniikan ihminen. Vuosikurssillamme oli hyvä tiimihenki, ja se teki opiskelusta mukavaa. Mielenkiintoisimpia kursseja olivat esimerkiksi vaneritekniikan ja huonekalutekniikan kurssit. Niissä pääsi tekemään labratöitä ja työskentelemään puun parissa. Ennen ammattikorkeakoulua kävin lukion. Nykyisin työskentelen vuoropäällikkönä Koskisen Oy:n vaneritehtaalla. En varmasti olisi tässä työssä, jos olisin opiskellut jotakin muuta. Puualan tulevaisuus Suomessa näyttää hyvältä, mutta alalle tarvittaisiin uusia kotimaisia innovaatioita.”

Puu on tärkeä materiaali Suomessa. Elin lapsuuteni ja nuoruuteni metsän lähellä, ja se varmasti vaikutti alani valintaan. Materiaalissa on mielenkiintoista se, että jokainen puu on erilainen. Olen myös aina ollut niin sanotusti tekniikan ihminen. Ennen ammattikorkeakoulua kävin lukion.

Muistan, että opiskeluaikana LAMKissa vuosikurssillamme oli hyvä tiimihenki, ja se teki opiskelusta mukavaa. Mielenkiintoisimpia kursseja olivat esimerkiksi vaneritekniikan ja huonekalutekniikan kurssit. Niissä pääsi tekemään labratöitä ja työskentelemään puun parissa.

Työharjoitteluni suoritin Koskisen-konserniin kuuluvassa Herralan talotehtaassa. Aluksi olin parin kesää työskentelemässä linjalla, ja viimeisenä vuotena tein projektiluontoisen työn samalle yritykselle. Projektin kautta pääsin tutustumaan yritykseen monipuolisemmin. Opinnäytetyöni tein Koskisen vaneritehtaalle, aiheenani hyötysuhteet. Työn jälkeen valmistuin LAMKista vuonna 2007.

Nykyisin työskentelen esimiestehtävissä vuoropäällikkönä Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Kärkölässä. Puutekniikan opintojen ansiosta ymmärrän puuta ja sen luonnetta. En varmasti olisi tässä työssä, jos olisin opiskellut jotakin muuta.

Puualan tulevaisuus Suomessa näyttää hyvältä, mutta alalle tarvittaisiin uusia kotimaisia innovaatioita. Maamme on täynnä puuta, eikä se ole häviämässä mihinkään. Ainoa riski on, että tuotantoa siirretään halpamaihin pienempien kustannusten vuoksi.