"Tämän vuosituhannen puutuoteteollisuus on säkenöiviä innovaatioita, osaavaa insinöörityötä, modernia tuotantotekniikkaa sekä kykyä markkinoida tuotteet maailmalle."

Mahdollisuuksien puutuoteteollisuus

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja. Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 44 000 henkilöä, josta hieman yli puolet työskentelee puutuoteteollisuudessa. Huonekalujen valmistuksesta leipänsä ansaitsee lisäksi 9 000 henkilöä. [1.] Kun mukaan lasketaan välilliset vaikutukset, metsäteollisuus työllistää lähes 160 000 suomalaista. Se tuo myös viidenneksen maamme vientituloista. [2.] Metsäteollisuuden tuotannon arvo on Suomessa noin 20,6 miljardia euroa, josta puutuoteteollisuus tuottaa kolmasosan [3].

Puutuoteteollisuuden eli mekaanisen metsäteollisuuden aloja:
Sahateollisuus | Vaneriteollisuus | Kuitu-ja lastulevyteollisuus | Huonekaluteollisuus | Insinööripuuteollisuus (liimapuu, kertopuu) | Puusepänteollisuus | Rakennuspuuteollisuus | Puutaloteollisuus | Bioenergia | Puutuoteteollisuusden laitevalmistajat | Muuta: parketti-, lämpöpuu-, pakkaus-, pintakäsittely- ja liimausteollisuus sekä puun kyllästys.

Metsäklusteri on Suomen suurin klusteri

Klusteri on osaamiskeskittymä, jossa yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut tekevät yhteistyötä. Suomen metsäteollisuuden menestyksessä vahvalla metsäklusterillamme on tärkeä merkitys.

Metsäklusteri on Suomen suurin klusteri, ja sen arvioidaan pysyvän suurimpana myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on menestyvä ja uudistuva klusteri, jonka tuotteet ja palvelut ovat maailman halutuimpia. Menestys edellyttää sekä kannattavuuden parantamista että uudistumista ja innovaatioita. Metsäklusterin suurimmat työllistäjät ovat puurakentaminen sekä sellu-, paperi- ja puutuoteteollisuus. Muita merkittäviä työllistäjiä ovat metsätalous, pakkausteollisuus, graafinen teollisuus, alan kunnossapitoyritykset, kone- ja laitevalmistajat, puunkorjuu-urakoitsijat, energiasektori, kemianteollisuus sekä alan tutkimuslaitokset. Puutuoteklusteri on kiinteä osa metsäklusteria. Sen merkittävimmät työllistäjät ovat puurakentaminen ja puutuoteteollisuus. [2.]

[1] Tilastokeskus, Kansantalouden tilipito 2013   [2] Metsäteollisuus ry   [3] Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2011