"Käytämme maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on aina jäljitettävissä kestävän kehityksen mukaisesti hoidettuihin pohjoisiin metsiin."

Puun osaajat: Metsä Wood

Yhä vastuullisemmassa maailmassa puun merkitys kasvaa päivittäin. Metsä Wood haluaa olla ratkaisevassa roolissa näiden markkinoiden kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteemme on olla asiakkaan paras kumppani; meidän avullamme pääset hyödyntämään puun lähes loputtomia mahdollisuuksia. Strategiamme voidaan kiteyttää kahteen sanaan: teollinen tehokkuus. Tiedämme kokemuksesta, että teolliseen tehokkuuteen tarvitaan kolmea asiaa: sitoutumista, luotettavuutta ja laatua.

Käytämme maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on aina jäljitettävissä kestävän kehityksen mukaisesti hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat näiden metsien keskellä, mikä takaa raaka-aineen luotettavan saannin. Tärkeimmät tuotteemme ovat mänty- ja kuusisahatavara, koivu- ja havuvaneri ja viilulaminaatti Kerto. Meillä on vahva asema Euroopassa ja kunnianhimoiset maailmanlaajuiset kasvutavoitteet. Liikevaihtomme oli 897 miljoonaa euroa vuonna 2013, ja työllistämme noin 2 500 henkeä.

Metsä Wood on osa Metsä Groupia, joka kattaa puun koko arvoketjun taimesta tuotteeksi. Puu hyödynnetään aina mahdollisimman tarkkaan puutuotteina, kartonkina, paperina, selluna tai energiana. Myös tuotteiden valmistuksessa syntyvät sivutuotteet hyödynnetään tuotantolaitoksilla tai energiantuotannossa.

© Kuvat: Metsä Wood