"UPM etsii jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden avulla."

Puun osaajat: UPM-Kymmene Oyj

”Uuden metsäteollisuuden edelläkävijä.” UPM on biometsäteollisuusyhtiö, jonka tärkein raaka-aine on kierrätettävä ja uusiutuva puu. UPM on yhdistänyt bio- ja metsäteollisuuden; sillä yhtiö tavoittelee kestävyyttä, uuden rakentamista sekä innovatiivista tulevaisuutta.

UPM:n monipuolisia ja innovatiivisia tuotteita myydään kaikkialla maailmassa. Yhtiön uusin tuote on biopolttoaine. UPM valmistaa myös puuteollisuuden tuotteita, joita ovat esimerkiksi WISA-vanerit ja lämpömuovattava UPM Grada -puumateriaali sekä korkealuokkainen kuusi- ja mäntysahatavara.

UPM etsii jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden avulla. Kustannustehokkuus, muutosvalmius, henkilöstön sitoutuminen ja turvallisuus muodostavat menestyksen perustan. UPM tuntee vastuunsa ja haluaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.

© Kuvat: UPM-Kymmene Oyj