"Puu ja lujuudessaan ylivoimainen liimapuu ovat ekologisia ja kestäviä rakennusmateriaaleja."

Puun osaajat: Versowood Oy

Versowood on suomalainen perheyritys, joka käy kauppaa sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Versowood tuottaa sahatavaraa sekä erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, joiden tuottamisessa ja kehityksessä tarvitaan useiden puualojen ammattilaisia.

Puu ja lujuudessaan ylivoimainen liimapuu ovat ekologisia ja kestäviä rakennusmateriaaleja.  Muokattavuutensa ja keveytensä ansiosta liimapuuta voidaan käyttää esimerkiksi pienien sekä suurien urheilu-ja monitoimihallien kantavissa rakenteissa, kouluissa, päiväkodeissa, maatalousrakennuksissa tai kerrostaloissa. Versowoodin taidokasta puun käyttöä nähdään myös julkisissa rakennuksissa, muun muassa Lahden Sibeliustalon sisällä katto- ja pystyrakenteissa, Metlan talossa Joensuussa ja Lahden sataman Piano Paviljongissa. Näiden rakenteiden suunnittelussa tarvitaan puutekniikan insinöörin taitoja. Versowoodilla suunnitteluinsinöörit laskevat, mitoittavat ja suunnittelevat rakenteita. Tärkeänä työvälineenä on tietotekniikka.

Hotti-Puupelletti on kotimainen, uusiutuvasta luonnonvarasta valmistettu tuote. Pelletillä lämmittäminen on ekologisesti kestävä lämmitystapa. Pellettituotannossa työskentelee muun muassa puutekniikan insinöörin (AMK) koulutuksen käynyt työnjohtaja, jonka vastuualueeseen kuuluvat tuotannonohjaus, kappaletavaratoimitusten suunnittelu, tuotannonraportointi, työnjohto sekä laadun ja linjastojen seuraaminen ja kehittäminen. Lisäksi työnjohtaja toimii tarvittaessa pelletti- ja sivutuotetuotannon esittelijänä esimerkiksi messuilla.

Versowoodin maa-ja tierakentamisen tuotteita voi nähdä tien päällä meluaidoissa, hirviaidoissa, pylväissä ja silloissa. Ajattaessa etelästä pohjoiseen E75-tietä tulee Vierumäellä vastaan Versowoodin toimittama Haikulan silta, jonka Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL valitsi vuoden 2012 sillaksi. Vihantasalmella on mittasuhteiltaan erittäin vaativa riippuansassilta, jonka puiset rakenteet ovat nykyteknologialla liimapuusta valmistettuja. Versowood on toimittanut puuosat myös Mehtimäen urheilukatsomoon Joensuussa.

Versowoodilla on vahva osaaminen puisten rakenteiden ja tuotteiden suunnittelussa, mitoituksessa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Jatkuva tuotekehitys pitää sahan terät pyörimässä.

© Kuvat: Versowood Oy