"Ekskursiot ovat yksi elämyksellisimmistä yhteistyömuodoista. Parhaimmillaan pitkä ekskursiomatka voi viedä kymmeniin yrityksiin."

Yritykset

Lahden ammattikorkeakoulu tekee hyvin tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Puutekniikan koulutusohjelmassa yhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä on hyvin käytännönläheistä ja monipuolista. Yhteistyö kattaa kaikki Suomen puutuoteteollisuuden alat. Yritysten koko vaihtelee pienistä verstaista monikansallisiin konserneihin.

Ura alkuun yritysprojekteilla ja harjoitteluilla

Opiskelijat tekevät yrityksille yritysprojekteja sekä kurssi- ja opinnäytetöitä. Käytännönläheisiä ongelmia ratkovat projektit liittyvät insinöörintaitojen eri osa-alueisiin, kuten suunnitteluun ja tuotekehitykseen, tuotantoon, tuotteiden ominaisuuksien testaukseen, tutkimukseen ja markkinointiin. Opinnäytetyöt eli insinöörityöt tehdään lähes aina yrityksille, ja niistä oppilas voi saada myös rahallisen korvauksen. Opinnäytetyö tarjoaa hommansa hyvin hoitavalle opiskelijalle myös loistavan mahdollisuuden työllistyä yritykseen.

Jokaisen lukuvuoden lopussa on työharjoittelujakso. Paitsi olennainen osa opintoja, se on myös tilaisuus saada jalka oven väliin yrityksessä. Kun valitaan kesätyöntekijöitä ja tulevaisuuden tekijöitä, näyttöjä asenteestaan ja osaamisestaan antaneet ovat aina vahvoilla. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee tutustumaan yrityksen toimintaan ja kokemustasonsa mukaisiin työtehtäviin.

Elämyksiä luennoilla ja ekskursioilla

Opiskelijoiden tekemien projektien lisäksi käytännönläheistä yhteistyötä toteutetaan luennoilla, joilla käy vierailijoita yrityksistä ja organisaatioista. Vierailevat luennoitsijat edustavat alansa parhaita ammattilaisia, ja heitä käy luennoimassa kaikissa puutuoteteollisuuteen liittyvissä ammattiaineissa. Yleisimmin luennoitsijat tulevat levy-, huonekalu-, puusepän- ja rakennusteollisuudesta sekä niihin liittyviltä soveltavilta aloilya – siis Suomen puuteollisuuden suurimmilta teollisuudenaloilta. Miten Etelä-Amerikassa tehdään vaneribisnestä? Mitä pitää ottaa huomioon tuotannon suunnittelussa, kun jokainen sekunti maksaa paljon rahaa? Millaisia ovat työmaat puutuotemaailmassa, jossa rakennetaan viimeisen päälle näyttäviä rakennuksia ja rakennelmia? Entä miten onnistuu kustannustehokas ja asiakaslähtöinen tuotesuunnitteluprosessi luonnoksista valmistukseen?

Ekskursiot ovat yksi elämyksellisimmistä yhteistyömuodoista. Yritysvierailuilla opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan, ja yleensä niillä käydään läpi tuotantolaitokset prosessikohtaisesti. Ekskursiot kestävät muutamista tunneista viikkoihin, riippuen vierailukohteen koosta, etäisyydestä sekä yhden matkan aikana tehtävien vierailuiden määrästä. Parhaimmillaan pitkä ekskursiomatka voi viedä kymmeniin yrityksiin. Ja toki matkalla järjestetään myös oheisaktiviteetteja, kuten saunailtoja ja retkiä paikallisiin kulttuurikohteisiin. Yhä useammin ekskursiot suuntautuvat myös ulkomaille, sillä puutuoteteollisuus on yksi Suomen kansainvälisimmistä aloista.